بروز رسانی وب سایت کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضا و بازدیدکنندگان وب سایت کانون کارشناسان دادگستری استان خوزستان می رساند جهت خدمت رسانی بهتر وب سایت کانون بروز رسانی گردید . 

برخی از تغیرات انجام شده در نسخه جدید وب سایت به شرح ذیل می باشد

  1. بروز رسانی لیست کارشناسان رسمی استان و امکان جستجوی پیشرفته جهت دسترسی و ارتباط بهتر با کارشناسان
  2. بروز رسانی طراحی ظاهری وب سایت  جهت استفاده بهینه از امکانات جدید سامانه در دستگاه ههای مختلف
  3. طراحی پنل جهت ارتباطات کارشناسان با کانون و دیگر موارد مد نظر مورد استفاده کارشناسان

از شما بازدیدکننده محترم تقاضا می شود با توجه به بروز رسانی وب سایت هرگونه انتقاد یا پیشنهاد را برای ما ارسال نمایید.