آگهی : انتخابات هیئت مدیره ، دادستان و بازرس کانون

دراجرای ماده 29 آئین نامه اجرایی کانون کارشناسان رسمی به اطلاع کلیه کارشناسان عضو کانون کارشناسان استان خوزستان می رساند برای انتخاب ارکان کانون مذکورجلسه مجمع عمومی کانون تشکیل خواهد شد کسانی که داوطلب عضویت درهیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان ، دادستان و بازرس کانون می باشند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی مندرج درصفحه 14 روزنامه اطلاعات مورخ هفتم تیر ماه 97 درخواستهای کتبی خود را به مدیریت دفترکانون سرکار خانم حاجیان تحویل و شماره ثبت آنرا دریافت نمایند .
                                                                       سید محمد جعفر بلادی
                                         رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

Kaufen Sie Trikots für Männer fussballtrikots günstig, Frauen und Kinder für Fans und eishockey trikot nhl Absolventen im University of North Carolina basketball trikots nba. Der offizielle UNC Store bietet eine riesige Auswahl an Fußballtrikots aus North Carolina kinder fussball trikot, darunter Replik, Twilled und authentisches Tar Heel nfl trikots kaufen! Der Soccer Dome bietet drei künstliche Kunstrasenfelder der Baseball trikot günstig dritten Generation für Sie und Ihr Team.